Prevádzkovateľ:

Actros s.r.o.
Pribinova 64
01001 Žilina

IČO: 36407976
DIČ: 2020100159
IČ DPH: SK2020100159

Viac informácií v kontaktoch...


Tel: 0905 621 714
actros@actros.sk

Univerzálny IT Support

S univerzálnym vzdialeným IT supportom naša firma dokáže na diaľku vyriešiť väčšinu vašich problémov. Táto služba je dostupná 24hod. denne. Robíme preventívne kontroly systému, odvírovanie počítačov a iné služby bez toho, aby ste boli vyrušovaní pri vašej práci. Týmto typom kontraktu môžu zamestnanci vašej firmy kontaktovať našu spoločnosť okamžite, keď sa vyskytne problém. V prípade celkového zlyhania systému k vám zašleme nášho pracovníka bez akýchkoľvek poplatkov naviac. Každý týždeň vás navštívi náš zamestnanec a skontroluje stav funkčnosti počítačov a siete priamo na mieste.

line