Prevádzkovateľ:

Actros s.r.o.
Pribinova 64
01001 Žilina

IČO: 36407976
DIČ: 2020100159
IČ DPH: SK2020100159

Viac informácií v kontaktoch...


Tel: 0905 621 714
actros@actros.sk

IT support

IT systémy sa stali nevyhnutnou a integrovanou súčasťou každodenného pracovného života. Aj veľmi malá softvérová závada môže mať zásadny dopad na beh firmy. A preto je dôležité, aby vaše IT systémy boli navrhnuté tak, aby fungovali výkonne a bezpečne a v prípade poruchy ste mali zabezpečené efektívne riešenie s minimálnym zdržaním. Využívať služby spoločnosti poskytujúcej IT support nie je luxusom ale nevyhnutnosťou. IT support pre vašu spoločnosť môže byť tou najhodnotnejšou poistkou.

Naša spoločnosť poskytujúca IT support vám zabezpečí 24-hodinovú podporu tak, že aj v prípade nejakej poruchy váš systém bude funkčný v najkratšom možnom čase.

line